Sport & Spel vereniging voor mensen
   met een verstandelijke beperking

De Peppelaars © Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden


                   Algemene informatie.


Naam                    : De Peppelaars Sport en spel vereniging voor mensen met een                                verstandelijke beperking.


RSIN                     : 812812931

KVK nummer          : 40120351


Bezoekadres           : Zwembad de Peppel
                               Peppelensteeg 17
                               6715 CV  Ede


E-mail                    : info@peppelaars.nl

Website                 :  http://www.peppelaars.nl


Bestuur                  : Mevr. A. de Jong, (voorzitter)
                               Mevr. M. Stolk,    (penningmeester)

Beloningsbeleid      : De vereniging heeft geen personeel in dienst en

                               werkt uitsluitend met vrijwilligers die niet worden beloond.

   

Beleidsplan             : Ons beleidsplan

Statuten                        :  Onze Statuten

Huisregelement       : Ons huisregelement